Vitajte na Skeptikovi!

Problem Solving Series

Skeptik je česko-slovenský blog zameraný na podporovanie kritického myslenia, vedeckej gramotnosti a popularizáciu vedy. Skeptik vznikol ako reakcia na skutočnosť, že ľudia sú dnes tak v bežnom živote ako aj na internete čoraz častejšie konfrontovaní množstvom pochybných, bulvárnych, neoverených, dogmatických a pseudovedeckých informácií.

Aj keď veľké množstvo týchto informácií je vo svojej podstate neškodných a ohrozujú nanajvyš zdravý rozum, mnohé dezinformácie, najčastejšie z oblasti tzv. alternatívnej medícny majú potenciál priamo ohroziť zdravie človeka, ktorý sa nimi riadi.
Netreba však podceňovať ani také dezinformácie, ktoré zdravie priamo neohrozujú. Od náboženskej indoktrinácie, cez astrológiu a vieru v nadprirodzeno, až po myšlienkové prúdy, ktoré vidia za takmer každou významnejšou udalosťou v histórii ľudstva sprisahanie, nekritické prijímanie informácií môže prispieť k nezanedbateľnému skresleniu vnímania reality. Ľudia, ktorí sú napríklad vychovávaní v slepej viere a v presvedčení, že určité tvrdenia si nevyžadujú dôkazy, s veľkou pravdepodobnosťou budú náchylnejší veriť nepodloženým tvrdeniam aj v iných oblastiach života.

Skeptik sa bude snažiť poskytnúť svojim čitateľom základné analytické nástroje a postupy uvažovania, vďaka ktorým dokážu kvalifikovanejšie posúdiť informácie, ktoré sa nich dennodenne zo všetkých strán valia. A čo je možno ešte omnoho dôležitejšie, bude sa o to snažiť zrozumiteľným, nekomplikovaným a niekedy aj humorným spôsobom.

Na stránke sa budú pravidelne – zo začiatku párkrát za týždeň, postupne častejšie – zverejňovať tematické články, videá a obrázky. Prevažnú väčšinu obsahu budú pritom tvoriť preklady zo zahraničných zdrojov, postupom času sa budeme snažiť aj o vlastnú tvorbu. Zároveň budeme prinášať názory alebo stanoviská odborníkov na rôzne témy, rovnako ako rôzne zaujímavosti zo sveta vedy a techniky.

Ak sa vám táto stránka páči, zdieľajte prosím jej obsah v čo najväčšej možnej miere, či už staromódnym rozprávaním, alebo šírením na sociálnych sieťach a samozrejme aj akýmikoľvek inými komunikačnými kanálmi.

Skeptik na Facebooku | Skeptik na YouTube | Kontakný e-mail: info@skeptik.cz