Alternativní medicína – kritický pohled

teaser_alternativni_medicina

Akupunktura? Homeopatie? MMS? Každý z nás se už setkal s nějakou alternativní formou léčby té či oné nemoci. Jedná se však o reálné alternativy vůči moderní medicíně, nebo jen šarlatánství a vyhozené peníze? Publikace Alternativní medicína a léčitelství – Kritický pohled od Prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc. (1928-2014), publikovaná pod hlavičkou českého klubu skeptiků Sysifos, se podle nás řadí mezi nejlepší analýzy existujících forem a metod takzvané alternativní medicíny. Na svých 256 stranách nabízí kritický, avšak zároveň objektivní přehled širokého spektra forem alternativní medicíny.

alternative-medicineAlternativní medicína (AM) a léčitelství se dnes představují veřejnosti jako specifický segment péče o zdraví a životy občanů. Segment jedněmi uznávaný a opěvovaný, druhými neuznávaný a opovrhovaný. V každém případě je to sféra nesmírně zajímavá, pestrá, kontroverzní a plná kuriózních představ, odlišných od principů konvenční medicíny. Naše státní orgány tuto oblast ignorují, lékařské odborné i stavovské společnosti se jí vyhýbají, lékaři mají o podstatě metod alternativní medicíny jen mlhavé vědomosti, léčitelé léčí „mimozákonně“, pacienti jsou zmateni a média přispívají k chaosu neinformovanými zprávami.

Jak se máme v problému „alternativní medicína a léčitelství“ orientovat? Pátráme-li v literatuře, tak najdeme převážně jen díla nekriticky propagující metody AM a její prostředky. Trh je zaplaven „alternativní“ medicínskou literaturou, lékárny jsou přeplněny nejrůznějšími přírodními prostředky, homeopatiky a jinými přípravky, provázenými masivní reklamou. Kritické literatury je minimum. I ve světové literatuře najdeme jen málo zdroj, které by o alternativní medicíně z obecného i speciálního hlediska informovaly. Zájem lékařů i vědeckých institucí je totiž zaměřen na další rozvoj konvenční medicíny a otázky spojené s alternativními disciplínami se opomíjejí.

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.

Koncepce této knihy se od její předchůdkyně z r. 1995 zřetelněliší. V první části knihy nastíníme problematiku AM. V druhé se věnujeme jednotlivým metodám AM. Zatímco v předchozím vydání jsme se soustředili jen na několik nejvýraznějších zástupců AM, tentokrát podáváme přehled prakticky všech, i okrajových metod AM, které jsou v naší republice nabízeny. Popisy jednot livých metod, jejích princip ů i konkrétních diagnostických a terapeutických postupů se snažíme zredukovat na nezbytné minimum, o tom všem lze nalézt podrobné informace v mnoha, někdy rozsáhlých popularizačních knihách od našich i zahraničních „alternativních“ autorů. Soustředili jsme se na hodnocení principů metod AM z vědeckého hlediska, na posouzení jejich možné účinnosti, stanovení hranic účinnosti a na rizika jejich použití. Při popisu metod se držíme jednoduchého schématu: stručná historie, koncept metody, její provádění, její hodnocení, použitelnost, rizika. (zdroj textu: předmluva k publikaci Alternativní medicína a léčitelství)

 

13 comments

 • Jako protiargumenty mohu uvést následující:

  Jan Hnízdil: Homeopatie? Víc, než placebo!
  http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=10115

  Dále se Jan Hnízdil vyjádřil na několika svých přednáškách o tom, že ze Sysifosu odešel proto, že je skeptičtější než skeptici. Sysifos se dále staví proti tzv. Celostní medicíně. Pak také Sysifos udělil BLB Prof. Anně Strunecké a MUDr. Elekové za udatné tažení proti očkování, které se zakládá na faktech apod.

  Tím chci říci, že pokud se jako Skeptik budete přirovnávat k Sysifosu, budete brzy považování spíše za Septik. Že něčemu nerozumíte ještě neznamená, že to neexistuje. Jednoduše řečeno Země je opravdu kulatá, a to nehldě na to, zda s tím budete, nebo nebudete souhlasit.

  • Hezký večer přeji.

   Pan Hnízdil mluví právě o placebu. Mimochodem u paní Mojžíšové, o které píše udává pouze fakt, že měla úspěchy. Nikde nepíše, kolika pacientkám její pomoc nepomohla a další údaje, které by byly potřeba pro nějaký adekvátní závěr. Ten psychický klid, který popisuje je známý i v konvenčí medicíně. U někoho funguje, u někoho ne. Zkušený lékař Vám také řekne, že ke spoustě chorob a nemocí napomáhá psychická nerovnováha a deprese. U někoho může přispět k té, či oné nemoci, u druhého zase k jiné. Může to být jeden z mnoha spouštěčů, které když se spojí, tak nemoc teprve propukne, jindy zase jen napomáhá a nemoc spustí například nedostatečná strava. Proto se říká, že k dobrému zdraví je potřeba se nestresovat a mít vyváženou a pestrou stravu. Ale i toto Vás nemusí ochránit od chřipky, rakoviny, angíny či jiné nemoci. Každý člověk je jiný.

   Náš článek o alternativních medicínách je ale úplně o něčem jiném. Je o tom, jestli daný obor léčitelství opravdu funguje tak, jak je uváděno léčitelem. To právě nebylo nikdy vědecky prokázáno. Vždy šlo jen o placebo efekt či náhodu. Je to založeno na předpokladu existence předpokládaných principů a sil, které jsou v rozporu s vědeckými poznatky a jejich účinnost nebyla vědeckými metodami prokázána.

   Máte pravdu v tom, že země je opravdu kulatá, přišla na to ta samáá věda, která bohužel nemůže potvrdit alternativní medicínu pro nedostatek pozitivních důkazů.

   Doporučuji Vám přečíst si tento článek: http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1154457233

   Přeji hezký večer.

  • V prvom rade ďakujem za prvý komentár na stránke :-)

   Skutočnosť, že Jan Hnízdil má nejaký negatívny osobný vzťah k Sysifosu, resp. nejaký názor naňho nijakým spôsobom nemá vplyv na to, či homeopatia funguje alebo nie. Rovnako udelenie tej anticeny od Sysifosu Anne Struneckej a Ludmile Elekovej je pre posudzovanie otázky očkovania irelevantné. Tak otázka homeopatík ako aj otázka rizikovosti očkovania bola predmetom extenzívnych výskumov a konsenzus vedeckej obce na základe výsledkov týchto výskumov je, že homeopatia nemá žiaden merateľný účinok/efekt a vakcíny nemajú žiadnu mimoriadnu rizikovosť (v porovnaní napr. s bežnými liekmi). Všetky informácie ohľadne týchto tém sú verejne dostupné, stačí si ich vyhľadať.

   To, že pán Hnízdil napíše nejaký blog, v ktorom obhahuje svoje osobné presvedčenie, je síce pekné, ale jeho názor nie je žiaľ podložený žiadnym relevantným výskumom. Rovnako ťa viem odkázať na doktora geológie, ktorý študoval na Oxforde a je presvedčený, že planéta Zem je stará 6000 rokov – jeho ničím nepodložený názor je irelevantný, rovnako ako názor pána Hnízdila v tomto prípade, bez ohľadu na to, koľkými sentimentálnymi osobnými príbehmi sa oháňa. Bez problémov ťa môžem odkázať na rovnaké a možno aj väčšie množstvo srdcervúcich príkladov vyliečenia chorôb modlitbami, alebo veľké počty ľudí, ktorí zarábajú peniaze ako profesionálni astrológovia a jasnovidci – to, že tým zarábajú peniaze, neznamená, že to čo robia, je reálne.

   Teraz k niektorým ďalším veciam:

   “Tím chci říci, že pokud se jako Skeptik budete přirovnávat k Sysifosu, budete brzy považování spíše za Septik.” – Nijakým spôsobom sa neprirovnávame k Sysifosu a neviem ani, ako si na toto prišiel. To, že sme zverejnili podľa nás zaujímavý obsah niekoho iného iste neznamená, že sa k nemu prirovnávame. Bezpochyby zdieľame samozrejme niektoré ciele. Rozhodujúci je vždy obsah, t.j. čo sa tvrdí, nie kto to tvrdí.

   “Že něčemu nerozumíte ještě neznamená, že to neexistuje.” – Bezpochyby, rovnako to však neznamená, že to existuje. Či niečo existuje alebo nie, sa rozhoduje na základe odborného posúdenia dôkazov v prospech nejakého tvrdenia, jeho opakovateľnosti a pod. V prípade homeopatie napríklad je veľmi dobre známe, na akých princípoch vraj funguje – opakované výskumy však jej fungovanie nepotvrdili. Okrem toho jeden zo základných výskumov podporujúci homeopatiu (ohľadne tzv. pamäti vody), publikovaný v 90tych rokoch, bol odhalený ako sfalšovaný a stiahnutý.

   “Jednoduše řečeno Země je opravdu kulatá, a to nehldě na to, zda s tím budete, nebo nebudete souhlasit.” – Absolútny súhlas. Ale to, že Zem je guľatá, sa dá veľmi jednoduchými spôsobmi dokázať. Efekt homeopatie a mimoriadna rizikovosť vakcín dokázaná nebola, a to je ten rozdiel.

 • Dobrý večer,

  děkuji za odpověď, která však není k tématu.

  Co se týče homeopatie, tak ta není, pokud vím, placebo, ale skládá se převážně z různých směsí mírně jedovatých bylin, které ve správném složení a kombinaci tvoří lék. Tedy jde o přírodní léčbu. Na v podstatě stejném principu fungují i chemické léky, které narozdíl od bylin člověka postupně otravují. Ohledně dalších záležitostí typu sugesce a psychika jsme za jedno. Každopádně jak jsem napsal, Vaše odpověď není k tématu.

  • Co z mé odpovědi není k tématu?

   Účinky Homeopatie jsou právě celé o placebu, jelikož žádné další účinky léku nebyly vědecky prokázány. Účinek se projeví pouze u malého % léčených osob a to ještě s různou intenzitou. Chápejte, že to co je podáváno pacientovy je pouze založeno na předpokladu existence léčebných účinků a sil, které nebyly vědecky potvrzeny. Pacientovi je tudíž podávána látka s nepotvrzeným léčebným účinkem se stejným výsledkem, jako když mu je podávána kostka cukru. V obou případech dojde ke zlepšení zdravotního stavu u podobně malého % všech léčených lidí.

   Pacient se totiž domnívá, že je účinně léčen a že se má jeho zdravotní stav zlepšit a toto očekávaní samo se u něj promítne v potlačování negativních změn a zveličování těch pozitivních, což vyústí v pocit zlepšení a to může způsobit reálné zlepšení zdravotního stavu. Tento efekt se nazýva placebo.

   Rozdíl mezi těmito léky a těmi Vámi zmiňovanými chemickými je ten, že u těch chemických je vědecky prokázáno, že vyléčily, nebo zlepšily stav převážné části testovaných lidí a to část tak velkou, že se to nedá přisoudit placebo efektu, který vždy zafunguje pouze u malého % lidí. Když tento lék srovnáte a otestujete společně s kostkou cukru, tak je výsledek prokazatelně pozitivně nakloněn podávanému léku a u kostky cukru opět dojde ke zlepšení stavu pouze u pár pacientů.

  • “Co se týče homeopatie, tak ta není, pokud vím, placebo, ale skládá se převážně z různých směsí mírně jedovatých bylin, které ve správném složení a kombinaci tvoří lék.” – To nie je takto pravda, odporúčam naštudovať si základy homeopatie.

   “Tedy jde o přírodní léčbu. Na v podstatě stejném principu fungují i chemické léky, které narozdíl od bylin člověka postupně otravují.” – Dúfam, že ťa v škole informovali, že všetko vo vesmíre – vrátane bylín – pozostáva z chemických prvkov. A dúfam, že nie som prvý, ktorý ťa musí informovať o tom, že účinné látky v mnohých tzv. chemických liekoch pochádzajú práve z bylín. Takže neviem presne, čo si ty predstavuješ pod “prírodné”, alebo kde by si chcel potiahnuť tu čiaru medzi prírodným a chemickým, pretože ak chceme byť skutočne dôslední, všetko prírodné je chemické a všetko chemické je prírodné.

 • Čili podle Vás je vlastně v současném zdravotnictví vše v pořádku. Tak?

  • Samozrejme, že nie – a nikdy by som si nedovolil niečo také ani tvrdiť. Nikde nemôže byť nikdy všetko v poriadku. A neviem, ktoré z mojich vyjadrení u teba mohlo vôbec spôsobiť, že si k takémuto záveru dospel. To keď niekto argumentuje, že účinnosť homeopatie a nadmerná rizikovosť očkovania nebola doteraz preukázaná, automaticky to znamená, že podľa daného človeka je všetko v zdravotníctve v poriadku? Nechápem logiku tohto uvažovania.

   • Ve Vašich slovech vidím zaujetí pro jednu stranu a nebrání v potaz vědeckých studií strany druhé – např. Strunecké, Patočky, Elekové, kteří na ně poukazovali opakovaně ve svých přednáškách. Nevidím tedy v další diskuzi s Vámi smysl.

    • Asi je problém v tom, že ti nie je jasný rozdiel medzi vedeckou štúdiou a blogovým príspevkom alebo knižnou publikáciou. Sú to diametrálne odlišné veci, ktoré sa nedajú vzájomne porovnávať. Vedecká štúdia má svoje parametre, rovnako ako aj proces recenzovania štúdie po jej publikovaní v relevantom vedeckom žurnáli inými odborníkmi z danej oblasti. V oblasti medicíny a liečív sa okrem toho vyžadujú aj tzv. klinické štúdie, ktoré musia potrvrdiť účinnosť konkrétneho liečiva. Doteraz nebol publikovaný ani jeden – inými slovami žiaden – relevantný klinický výskum, ktorý by potvrdil účinnosť homeopatík ako liečív.

     Môžeš obviňovať iných ľudí zo zaujatosti koľko chceš, nemení to však nič na tom, že akonáhle by som ťa vyzval na predloženie konkrétneho vedeckého výskumu riadiaceho sa pravidlami a postupmi vedeckej metódy, publikovaného v relevantnom vedeckom žurnáli, nebol by si schopný to urobiť. Prečo to viem s takou istotou povedať? Pretože na rozdiel od teba mám o “druhej strane” relatívne dobrý prehľad :)

     Je mi ľúto, že v ďalšej diskusii nevidíš zmysel, ale ak si tak rozhodol, v poriadku. Napriek tomu ti ešte raz ďakujem, že si si našiel čas navštivíť našu stránku, a že si sa rozhodol prispieť komentárom. V priebehu dnešného dňa zverejníme stručný návod obsahujúci niekoľko bodov, na základe ktorých možno odlíšiť kvalitný vedecký postup od nekvalitného – možno ťa to bude zaujímať, budú v ňom okrem iného spomenuté aj klinické štúdie.

     • Pokud vím, tak v blozích, ale především tedy knižních publikacích, jsou odkazy na konkrétní vědecké studie, které se dají dohledat – např. Doba jedová. Při prohlížení studií je potřeba si také uvědomit, kdo tyto studie financuje. Zda jsou nezávislé, anebo třeba nějaká farmaceutická firma nebo státní organizace.

      Dále je zajímavé, proč pod nátlakem farmaceutických a jiných firem je postupně zakazováno bylinkářství. Těch evidentních důkazů je tolik, že už to není ani tolik o diskusích, jako o jednání. To ale podle Vás nic neznamená…

      • Kľúčové je však to, že ty si si tie štúdie – ak tám náhodou skutočne sú – s veľkou pravdepodobnosťou nedohladal, a uveril si to, čo je v danej knižnej publikácii napísané aj bez toho. Uveril by si tomu, aj keby tam žiadne štúdie uvedené neboli, pretože kniha potvrdzovala to, čo si si už aj tak myslel. A aj keby tam štúdie uvedené boli, nebudeš preverovať ich obsah a relevantnosť, tebe by stačilo, že tam sú, aby si v komentároch ako v tomto mohol napísať “v knižních publikacích jsou odkazy na konkrétní vědecké studie, které se dají dohledat”. Takže sa nesnaž prosím vytvoriť dojem, že si študoval bibliografiu Doby jedovej (alebo inej podobnej publikácie) a overoval pravdivosť alebo relevantnosť jednotlivých odkazov – obaja vieme, že tomu tak nie je.

       Ohľadne financovania štúdii: súhlasím. Máš nejaké dôkazy, ktoré by naznačovali alebo potvrdzovali, že nejaký výskum, v rámci ktorého sa preukázala neúčinnosť homeopatík bol financovaný nejakou farmaceutickou firmou alebo inou organizáciou, ktorá by mohla byť v konflikte záujmov? Ak áno, sem s nimi, ak nie, píšeš len prázdne frázy s nulovou výpovednou hodnotou.

       Pozri, nechcem na teba nejako osobne útočiť a nemám v úmysle robiť z teba idiota alebo niečo podobné. Evidentne máš k alternatívnym spôsobom liečenia nejaký osobný citový vzťah, resp. zlé skúsenosti so školskou medicínou. Podľa toho, čo píšeš, mám veľmi silný dojem, že si – či už vedome alebo podvedome – vyhľadávaš na internete výlučne také informácie, ktoré potvrdzujú tvoj existujúci názor a ignoruješ alebo označíš za kúpené čokoľvek, čo tvojmu názoru protirečí. Zároveň pochybujem o tom, že existuje dôkaz na svete, ktorý by dokázal tvoje presvedčenie naštrbiť.

       Nechcem sa však hrať na vševediaceho. Ak sa mýlim, napíš mi prosím, aký dôkaz alebo čo by si potreboval na to, aby si zmenil svoj názor? Ak bude tvoja odpoveď znieť, že neexistuje dôkaz, ktorý by dokázal tvoj názor (napr. na homeopatiká) zmeniť, alebo že dôkazy nepotrebuješ a stačia ti osobné skúsenosti a subjektívne svedectvá iných ľudí, tak sa moc ďaleko asi už nepohneme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.