Vesmír: Mars

mars_surface_4

Vždy, keď mám možnosť vidieť fotografický záber inej planéty alebo nejakého iného miesta vo vesmíre, premôže ma úžas. V prípade Marsu si vždy poviem: veď to vôbec nevyzerá až tak odlišne od nejakej púšte na Zemi, sú tam kamene, piesok, prach, normálne by som si vedel predstaviť poprechádzať sa tam. A pritom je to všetko vzdialené 225 milónov kilometrov od Zeme, na jedinej nám známej planéte “obývanej” robotmi.

Read more

1 2 3 4