Pravidlá diskusie

Častým problémom pri diskusiách býva, že ľudia sa vopred nedohodnú na pravidlách, ktoré by obe strany počas trvania diskusie mali dodržiavať. To následne vedie k nejasnostiam, nedorozumeniam a konfliktom, k preskakovaniu od témy k téme, vzájomnému nepočúvaniu sa, neochote zmeniť názor po konfrontácii dôkazmi a pod.

Aj keď mnohí pokladajú diskusné pravidlá za zbytočnú formalitu, dokážu zefektívniť komunikáciu, alebo zabrániť tomu, aby sa o niečom vôbec diskutovalo, ak je diskusia vopred odsúdená na neúspech.

Inšpirujte sa pri budúcich diskusiách nasledovným stručným návodom v slovenskom alebo českom jazyku:

pravidla_diskusie_sk   pravidla_diskuse_cz

Rychlý návod na odhalení špatné vědy

teaser_spatna_veda

Běžný člověk se dnes dozvídá o nových vědeckých výzkumech nebo teoriích přednostně na internetu, přičemž se na nás valí zprávy z oblasti vědy téměř každý den. Ale jak odlišit vědu od pseudovědy a kvalitní výzkum od nekvalitního? Protože jen málokdo má čas intenzivně studovat a zjišťovat, zda jsou metody použité při výzkumu v souladu s uznávanými vědeckými postupy, přeložili jsme do češtiny a slovenštiny Rychlý návod na odhalení špatné vědy.

Read more

1 2 3 4