Vesmír: Mars

mars_surface_4

Vždy, keď mám možnosť vidieť fotografický záber inej planéty alebo nejakého iného miesta vo vesmíre, premôže ma úžas. V prípade Marsu si vždy poviem: veď to vôbec nevyzerá až tak odlišne od nejakej púšte na Zemi, sú tam kamene, piesok, prach, normálne by som si vedel predstaviť poprechádzať sa tam. A pritom je to všetko vzdialené 225 milónov kilometrov od Zeme, na jedinej nám známej planéte “obývanej” robotmi.

Read more

Cesta fotónu slnečnou sústavou

Rýchlosť svetla (približne 300 000 km/s) je rýchlosť, ktorú si človek dokáže predstaviť len veľmi ťažko. Za jednu jedinú sekundu by objekt pohybujúci sa rýchlosťou svetla obletel planétu Zem okolo rovníka skoro osemkrát. Nasledovné video vám však ukáže, že vo vesmíre s jeho takmer nepredstaviteľnými vzdialenosťami predstavuje aj rýchlosť svetla relatívne pozvoľné cestovné tempo. Zažite animáciu cesty elementárnej častice svetla (fotónu) našou slnečnou sústavou – od Slnka až po Jupiter, v reálnom čase (necelých 45 minút).

Riding Light from Alphonse Swinehart on Vimeo.

1 2 3 4 5 6